Fungsi Pyridoxin

http://www.infogizi.com

PYRIDOXIN Terdapat tiga ikatan organic yang mempunyai bioaktivitas Pyridoxin ialah: pyrodoxin,pyridoxal dan pyridoxamine; pyridoxine berbentuk suatu alcohol, sehingga seharusnya disebut prydoxol. Fungsi Pyridoxine Fungsi pyridoxine…

 

Gejala Klinis Defisiensi Niacin

http://www.infogizi.com

Pada orang sehat dengan konsumsi niacin yang adekwat, di dalam urine ini diekskresikan niacin sebanyak 10-20 mg atau lebih sehari; dari jumlah tersebut 5-8 mg…

Fungsi Niacin atau Asam Nicotinat

http://www.infogizi.com

Fungsi Niacin Bentuk aktif vitamin ini ialah Niacinamide, yang merupakan komponen dari ko-enzim; ada dua bentuk ko-enzim yang memerlukan niacin: 1. Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD),…

Kebutuhan Tubuh Akan Riboflavin

http://www.infogizi.com

Kebutuhan Akan Riboflavin Kebutuhan tubuh akan riboflavin mempunyai korelasi erat dengan kwantum protein yang dikonsumsi didalam hiidangan. Perhitungan didalam berbagai penelitian menghasilkan angka kebutuhan tubuh…

Metabolisme Riboflavin atau Vitamin B2

http://www.infogizi.com

Riboflavin terdapat meluas didalam bahan makanan nabati maupun khewani dan diperlukan oleh segala jenis sel jaringan khewan dan manusia maupun bakteri. Riboflavin bebas terdapat didalam…

Fungsi Riboflavin atau Vitamin B2

http://www.infogizi.com

Meskipun ikatan flavonoid telah diketahui dan diteliti sejak tahun 1879, tetapi pengkuan riboflavin sebagai suatu vitamin beru terjadi pada tahun 1932, setelah dikenalnya enzim kuning…

Kebutuhan Tubuh Akan Thiamin

http://www.infogizi.com

Fungsi thiamin didalam tubuh berkaitan dengan metabolisme karbohidrat dalam menghasilkan energy. Karena itu kebutuhan tubuh akan thiamin dikaitkan dengan jumlah total energy yang dikonsumsi. Dari…