Metabolisme Vitamin B6

http://www.infogizi.com

Didalam bahan makanan, bentuk vitamin B6 terdapat sebagai pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamin, pyridoxamin-5 phosphate, dan pyridoxal-5 phosphate. Untuk manusia dan binatang, semua bentuk ini mempunyai aktivitas…