3 Golongan Besar dari Fungsi Vitamin A

http://www.infogizi.com

Vitamin A Terdapat sejumlah ikatan organic yang mempunyai aktifitas vitamin A, yang semuanya mengandung gelang beta ionon di dalam struktur molekulnya. Ikatan kimia yang mempunyai…