Kelebihan Sagu Sebagai Sumber Bahan Makanan

http://www.infogizi.com

Kelebihan dari penggunaan sagu sebagai sumber bahan makanan pokok diantaranya : 1. Pemeliharaan pohon sagu sangat sedikit memerlukan waktu dan tenaga, tidak perlu menyiangi rumput…